Heading

Mir Oto KiralamaGüvenle Araç Kirala!

ARAÇ KİRALAMA ŞARTLARI

Kira Anlaşması ve Hüküm Şartları

İşbu anlaşma ile kiralayan ön sahifede tarif edilen vasıtayı bu anlaşmada yer alan hüküm ve şartlarla kiracıya bu şartları kabul etmekle vasıtayı kiralamıştır. Kiracı ,vasıta stepnesi; tüm lastikleri,vasıtaya ait belgeleri, aksesuarları ve teçhizatı ile teslim almış olup,ön sahifede belirtirler.Günde ve kiralayanın istediği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir. Kiracı arabayı iyi ve sağlam durumda teslim almıştır ve kira süresi içinde tüketilen yakıt kiracıya aittir.

Vasıta aşağıdaki amaçlar için kullanılmayacaktır.

 • Gümrük mevzuatı ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında
 • Açık ve gizli gelir karşılığı yolcu ve yük taşınmasında
 • Herhangi bir vasıtayı çekmek ve itmekte
 • Alkol ve uyuşturucu madde almış şekilde
 • Kiralayanın izni dışında Türkiye dışında
 • Yük ve yolcu bakımından fabrikanın koyduğu sınırlar dışında

Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıdaki belirtilenleri ödemekle yükümlüdür.

 • Ön sahifede belirtilen miktarlar üzerinden gündelik ücret kasko, sigorta, muafiyet primi, ferdi kaza sigorta ücreti ve diğer ücretler.
 • Araç Bandırma dışında bir yere bırakılmışsa kiralanan yere kadar olan ücret.
 • K.D.V. vs. diğer tahakkuk edecek vergiler.
 • Alkol ve uyuşturucu madde almış şekilde
 • Kiralama süresi içersinde trafik cezaları.
 • Çarpışma ve devrilmesi neticesindeki kiralayanın yapacağı masraflar.

Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içersinde veya vasıtaların kiralayana iadesinden sonra vasıtanın içersinde veya üzerinde bırakılan depolanan veya taşınan herhangi bir malın kaybında veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan (bunlarla ilgili masraflar dahil) kiralayanı şimdiden ibra etmiştir. Kiralayan vasıtayı bakımlı arızasız bir vaziyette kiracıya teslim edecek ve vasıtadaki herhangi bir mekanik arıza ve hatada doğabilecek veya bunların sonucu olabilecek bir zarar veya hasarda sorumlu tutulmayacaktır. Kiracı kullanmadığı zamanlarda vasıtayı daima kilitli tutacaktır. Kiracı, kira süresi içersinde vasıtanın periyodik bakımını yaptırmaya mecburdur. Vasıtanın arızalanması halinde kiracı derhal kiralayana haber verecektir. Tamir paraları kiralayan tarafından önceden izin verilmesi halinde kabul edilir

Kasko Sigortasına Uygulanacak Esaslar.

 • Kiracı kaza durumunda aracın yerini değiştirmeden en yakın karakol, trafik veya jandarmaya haber verecek, kesinlikle alkol ve kaza raporu alınacaktır.
 • Aracı kullanan alkollü olmayacaktır. Alkollü araç kullanımı halinde kasko sigortası geçersiz sayılacağından ve sigortanın hasarı karşılanamayacağından araçta meydana gelen hasar kiracı tarafından karşılanacaktır.
 • Kiracı kasko sigortası koşullarında uygun işlemleri tekemmül ettirdiğinde, sigorta işleminden karşılanan meblağ için sorumlu olmayacak, sigortaca karşılanmayan hasar bedeli ile kazanç kaybı günlük tarife üzerine kiracı tarafından karşılanacaktır.

İşbu anlaşmadan doğacak ihtilaflarda Bandırma Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

Kiralama Bilgileri

En az 1 yıllık ehliyet sahibi olması yeterlidir.
En az 24 saattir. 3 saati aşan gecikmelerde 1 tam gün, 3 saate kadar olan gecikmelerde ise kiralama ücretinin 1/5′i tahsil edilir.
Doruk Oto kiralama, gerek kanunların gerektirdiği şekilde ve gerekse müşterilerin tercihleri doğrultusunda sigortalama işlemlerini yapar. Bu nedenle; kanun gereği zorunlu sigorta kapsamında olan Trafik Sigortası, güven ve emniyet sağlamaya yönelik hazırlanan Hasar Sorumluluk (kasko) Doruk Oto Kiralama tarafından yaptırılmaktadır.
Fiyatlara, araçların sınırsız kilometrede kullanım hakkı, teknik bakım giderleri, Kasko ve Hırsızlık Sigortası dahildir. Akaryakıt, Tek-Yön ücreti, Teslim Etme/ Teslim alma ücreti ile %18 KDV ayrıca Hesaplanır.
Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir. Araçların herhangi bir nedenle resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içersinde kabul edilir.
Ticari araç grupları için en az 2, diğer gruplar için en az 1 yıllık geçerli ehliyet sahibi olunması zorunludur.
Nakit veya Doruk Oto tarafından kabul edilen bir kredi kartıyla ödeme yapılabilir.
Araç, sözleşmede yer alması kaydıyla, 2. sürücü tarafından kullanılabilir. Ek bir ücret söz konusu değildir. Kiralanan aracı, sözleşmede isimleri yazılı kiracı ve eğer istenmiş ise 2. sürücünün dışında kimse kullanamaz.
Herhangi bir kaza veya aracın çalınma durumunda, aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. Aksi halde satın alınan tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3. şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir. Daha fazla bilgi için bizden bilgi alabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz için tıklayın.
Bandırma dışındaki yerlerde ve 5 günden kısa süren kiralamalarda Bandırma merkez dahil olmak üzere Teslim Etme/ Teslim Alma ücrete tabidir.
Araçlar Türkiye sınırları dışında kullanılamaz.